Koszyk

Brak produktów w koszyku

0

Wyszukiwarka

Ulubione

0 produktów

Kontakt

Firma "AVANT" M&M Kowalscy Sp.J.

ul. Zamkowa 7 35-032 Rzeszów

Tel.: 0 17 8532504

Fax: 0 17 8529383

E-mail: sklep@avant.rzeszow.pl


 

Dostawcy

Regulamin

BROŃ ,AMUNICJA ORAZ WYROBY

KONCESJONOWANE MOŻNA NABYĆ TYLKO W

SKLEPIE STACJONARNYM W RZESZOWIE PRZY

UL.ZAMKOWEJ 7

 

Regulamin sklepu internetowego AVANT

Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego”

Warunki ogólne

 1. Sklep jest własnością Firmy AVANT M.M.Kowalscy sp.j z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Zamkowej 7 .
 2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane ze wszystkimi składnikami (cło, akcyza, podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 4. Firma ‘’Avant ‘’ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz zmian cen, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania akcji promocyjnych.
 5. Zamówienia mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.

Składanie i realizacja zamówień

Dostawa i płatności

 1. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
 2. Złożenie zamówienia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu, dla osób prawnych.
 3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia, chyba że zostanie ustalone inaczej.
 4. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 5. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane są niekompletne - zamówienie nie będzie realizowane, o czym zamawiający zostanie powiadomiony droga e-mailową.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.
 8. Sklep internetowy  nie odpowiada za nieterminowość dostawy towaru przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 9. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie spółki bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@avant.rzeszow.pl
 10. "Za pobraniem  pocztowym" - gotówka przy odbiorze towaru, wpłacana listonoszowi.
 11. "Przedpłata na konto" - przelew na konto Firmy AVANT M.M Kowalscy sp.j. Wysyłka paczką Poczty Polskiej następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie.
 12. Firma kurierska Pocztex-przelew na konto  Firmy AVANT M.M.Kowalscy sp.j,wysyłka
 13. "Odbiór osobisty" - odbiór w siedzibie spółki, możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności towaru.
 14. Jeśli zostanie wybrana przesyłka płatna za pobraniem (przy odbiorze) i nie zostanie odebrana z winy zamawiającego, zostanie on obciążony kosztami transportu w wysokości 22 zł.
 15. Koszt dostawy podany w sklepie obowiązuje tylko na terenie Polski. Jest możliwość zrealizowania wysyłki za granicę, jednak każdorazowo należy uzyskać informację na temat wysokości opłaty u obsługi sklepu.

Dane  do przelewu

Firma AVANT M.M.Kowalscy sp.j

Konto 69 2030 0045 1110 0000 0278 3830

Gwarancje i reklamacje

 1. Oferowane towary są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem lub bezpośrednio z serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
 3. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest dostarczenie go przez Klienta w bezpiecznym opakowaniu.
 4. Towary wadliwe bądź fabrycznie uszkodzone są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia e-mailem uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W tym przypadku koszt dostawy pokrywa Firma AVANT.
 5. W przypadku gdy opakowanie przesyłki z zamówionym towarem nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania nie należy jej odbierać od listonosza/kuriera.
 6. Jeżeli przesłany towar nie spełnia oczekiwań Klienta - istnieje możliwość, w ciągu 10 dni od jego otrzymania, zwrotu lub wymiany pod warunkiem, że opakowanie fabryczne jest nieuszkodzone i na towarze nie ma śladów użytkowania.
 7. O chęci zwrotu lub wymiany towaru należy wcześniej powiadomić e-mailem (adres:biuro@avant.rzeszow.pl).
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie dodatkowe koszty pokrywa Klient.
 9. Przy wymianie towaru na inny ewentualne różnice w cenie będą uwzględniane.
 10. Przy rezygnacji z towaru pieniądze są zwracane przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na podany rachunek (wybór formy zależy od Klienta). Pieniądze są zwracane za towar, a nie za koszty przesyłek.
 11. Zwracany towar do sklepu w paczkach "za pobraniem" nie będzie odbierany.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. 180 poz. 1495) klient kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości przesyłają zużyty sprzęt na adres sklepu. Koszty przesyłki ponosi Klient.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego